Sufisme er en spirituel tradition, som bearbejder bevidstgørelsen af det ukendte fænomen, det metafysiske. Den metafysiske viden kan virke uklar, men hvis man søger dybt inde i sindelaget, så finder man, at der i hjertets virksomhed pulsere en erindring om den hinsidig tilværelse.

Det at forklare eller at uddybe sufisme i genkendelige terminologier, er både udfordrende og indviklet. Sufisme er ikke blot et teologisk, filosofisk eller psykologisk studie, da det indeholder meget mere end det. Selvom aspekterne resonerer i det naturvidenskabelige som astrofysik og subatomar fysik, er det heller ikke det.

Nutidensmenneske har udviklet sig teknologisk, og fremtidsudsigterne for denne type udvikling har på både godt og ondt stadig rigelige muligheder for at udvikle sig. Menneskets fantasifulde evner og rationelle færdigheder har den aspekt, at den kan være opløftende, men i visse tilfælde kan den også være destruktivt. Valget mellem ophøjelsen eller nihilismen på livets horisontale niveau kan muligvis afhjælpes med den vertikale henvendelse til livets gåder. Der er nemlig ingen hemmelighed i, at det moderne menneske vælger at lægge hele deres tiltro til den materialistiske tilværelse. Benytter man holistiske briller til at anskue det moderne menneskes dyrkelse af det verdslige, vil man øjeblikkeligt registrere ubalance i gøremålet. Det må påpeges, at der er meget som eksisterer, som man hverken kan opspore, opfatte ved syn eller ved at røre. Det gør mange fjernt og fortvivlet med den egentlige virkelighed, og endda ofte forvirret med den tilsyneladende virkelighed. For at realisere ens identitet i det store kosmos, er tilnærmelsen til sufisme en mulighed. Tilnærmelsen er simpel, men ekspanderende, da det er en vej, som både styrker ens forhold til den ukendte og til den kendte tilværelse.

Med Allahs Vilje!
I Allahs navn, den barmhjertige og medfølende!


Lovet være Allah, Verdens herre! Og bøn og fred med hans udsendinges fyrste, Muhamed, vor overherre! Og med alt Hans folk bøn og fred tilsammen i al evighed indtil den yderste dag! Og lad derefter de gamles legender være til lære for vor tids folk, så at læseren kan se, hvad der hændte andre end ham selv. Han vil da ære og med omhu tage i betragtning, hvad tidligere tiders mennesker har sagt og oplevet, og han vil vise sig selv til den rette. Ære være derfor den, der bevarede de første menneskers beretninger, at de kunne være til vejledning i de sidste færd! Fra denne skat, hvoraf vi kan lære, er de fortællinger hentet, som kaldes Tusind og En nat, sammen med alt, hvad der findes i dem af forunderlighed og vejledning.

- Foreordet fra bind 1 "Tusind og En nats" eventyr

oversat af Mogens Boisen

SUFIERNES MONASTISKE TRADITION 

Sufierne har udviklet en af de mest optimale metoder at bearbejde emner, som relatere til det abstrakte og subjektive tilværelse. Den systematiske, kortlægning og bearbejdelse af det esoteriske lærdom har banet vej for en kvietisk og universel tilnærmelse til det guddommelige. Sufismens åndelige tradition strækker sig tilbage til en svunden tid og den gentagne refleksion i lærdommen er, at forkynde den universelle enhed i eksistensen wahdat al wujud...

BØGER

Den spirituelle bestræbelse opmuntret af sufierne kan reflekteres i lidelseshistorien om Imam Husein og de 72 martyr af Karbala. Budskabet er ikke alene et udtryk for opstand mod uretfærdighed, men en
forkyndelse om kærligheden. Den lyriske digte fortælling af den historiske begivenhed, er skrevet af Alami Stormesteren Shaikh Fakir Asaf Hadim al fukara.

​​

Alami sufi orden repræsenterer en spirituel tradition skræddersyet for den moderne åndelig søgende.  Ordenen er forankret i traditionel sufisme, men har vha. akkulturation  vedtaget en mere moderne vestligt kulturalt udtryksform.

Ordenen er udviklet til at bestræbe efter at imødekomme Gudsbevidsthed og en forståelse af det hinsidige...

ALAMI SUFI
VEJEN
"ENHED & KÆRLIGHED ER VEJEN FREM"

Forkynd at Gud er En,

Gud er Evindelig...

Koranen

VELKOMMEN